Szemináriumi modul

A szemináriumi modul keretein belül a hallgató az élettannal kapcsolatos aktuális kutatási témákban merülhet a saját érdeklődési körének megfelelően. A szeminárium célja, hogy a félév során a párban dolgozó hallgatók elkészítsenek egy 8-10 oldalas dolgozatot a választott élettani témában, amit a félév végén egy kiselőadásban meg is védenek.

A munka jellegének megfelelően a szemináriumi előadásokat 3 csoportba osztjuk:

 • Önálló felkészülés a beadandó dolgozatra és annak megvédésére
 • Igény szerint konzultációs lehetőség az oktatókkal (előre egyeztetett időpontban)
 • A dolgozat védése a teljes évfolyam előtt (előre megadott időpontokban)
 • Minimum 3 másik csoport dolgozatának és előadásának értékelése (peer-evaluation)

A dolgozat formai és tartalmi követelményei

A hallgatók által választott téma kidolgozása szigorúan a megadott formai követelmények szerint, a tudományos értékű munkáknak megfelelően történik.

 A dolgozat elkészítésénél megköveteljük a forrásként használt irodalmak feldolgozását, saját stílusba öntését. Semmiképpen nem fogadunk el olyan munkákat, melyekben a forrásmunkák részleteinek, vagy egészének egy az egyben történő átvétele (plagizálás), vagy annak gyanúja felmerül. Az irodalmi forrásokra a szövegben hivatkozni kell, és a felhasznált irodalmat a dolgozat végén, az irodalomjegyzékben is fel kell sorolni (ld. szakdolgozat).

A dolgozat szerkezete legyen világos és áttekinthető. A munka értékét nagymértékben növeli, ha ábrák és táblázatok is szerepelnek benne. A helyes magyar nyelvhasználat, a tárgyszerűen tömör stílus és a következetes írásmód is emeli a dolgozat színvonalát. A dolgozat optimális hossza 8-10 oldal.

Formai követelmények:

 • Címlapon szerepeljen a dolgozat címe, szerzők neve
 • Oldal mérete: A4
 • Betűméret: 12 pt
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Sorkizárt
 • Sorköz: szimpla (1.0)
 • Margó: 2,5 cm
 • pdf formátum
 • Az ábrákat sorszámozni kell, megfelelő ábraaláírással kell ellátni, és ezeken felül minden ábrára kell, hogy hivatkozás legyen a szövegből.

Irodalmi hivatkozások

A szövegben egy, két és több szerző estén, a mondat közben zárójelben:

 • (Schiller, 1987)
 • (Schiller és Sandell, 1987)
 • (Schiller és mtsai, 1987)
 • Shiller és mtsai (1987) kimutatták, hogy ...

Az irodalomjegyzékben pedig a következő formátumúak:

 • Schiller, P. H.; Sandell, J. H.; Maunsell, J. H. R. (1987): The Effect of Frontal Eye Field and Superior Colliculus Lesions on Saccadic Latencies in the Rhesus Monkey. Journal of Neurophysiology 57: (4) 1033-1036

Szerzői jogi megfontolások

Csak olyan dolgozat fogadható el, ahol minden megjelenített kép szerzői jogi szempontból aggálytalan, azaz

 • szabadon felhasználható képet használtak
 • engedélyt kértek a kép felhasználására a szerzőtől, a szerzői jog tulajdonosától (az engedélyt a témavezetőnek át kell adni)
 • a képet a diákok rajzolták (újra).

Fontos határidők

Feladat

Határidők

Téma kiválasztása

2019. szeptember 22. (javasolt)

Témacím és rövid összefoglaló feltöltése (ezen a linken keresztül)

2019. október 6. (kötelező)

Dolgozat leadása  (ezen a linken keresztül)

2019. november 10. (kötelező)

Védés

2019. november 22. és 29. (kötelező)

Hallgatói értékelés

2019. december 8. (kötelező)

 

Értékelés

A dolgozatokat és az előadást 3 féleképpen értékeljük, amelyek súlyozott átlaga lesz az érdemjegy.

 1. Önértékelés (self-evaluation): A csoport tagjai a többi csoport munkáját látva értékelik a saját teljesítményüket. Az itt megadott értékeléseket a csoport tagjain és az élettan oktatóin kívül más nem láthatja, és a vizsgajegybe sem számít be. Fő szerepe, hogy az ember megtanulja a helyén értékelni a saját munkáját, ami segít az egészséges önbizalom kialakításában
 2. Más csoportok értékelése (peer-evaluation): minden hallgatónak legalább 3 másik csoport teljesítményét kell értékelnie egy előre megadott sablon kérdéssor kitöltésével.
 3. Oktatói értékelés: Az egyes dolgozatokat és az előadásokat a az élettan oktatói is értékelik hallgatók azonos szempontok szerint.

A félév végi jegy a hallgatói és oktatói értékelés 1:2 arányban súlyozott átlaga.