Hallgatói lecke

Az élettan I összpontszáma alapján a hallgatók legjobb 50%-a önkéntes alapon hallgatói leckét dolgozhat ki. A Hallgatói Leckét a tanszéki wikiwikiweben kell létrehozni. A Hallgatói Leckék kidolgozásán keresztül a hallgatók beleláthatnak a tudományos ismeretszerzés világába, megtanulhatják, hogyan lehet könyvtár és internet segítségével szakirodalmat gyűjteni. A wikioldalt tudományos közlemények alapján, egy témavezető segítségével kell elkészíteni.

Jelentkezés

A tanszék által előre meghirdetett témákra a hallgatók háromfős csoportokat alkotva jelentkezhetnek a honlap login felületén a megadott időpontban.

A jelentkezés véglegesítéséhez a témajavaslatot aláírva, a honlapról letölthető formában kell leadni a témavezetőnél.

A Hallgatói Lecke elkészítése

A hallgatói leckék kidolgozása szigorúan a megadott formai követelmények szerint, a tudományos értékű munkáknak megfelelően történik. A hallgatói lecke elkészítéshez mind írott, mind a világhálón szereplő forrásanyag felhasználható. Fontos szempont a forrásmunkák megválasztásánál, hogy a hallgatói leckék tudományos értékű, időszerű irodalmat dolgozzanak fel (pl. szakcikkek, szakkönyvek). Az ismertterjesztő forrásmunkák és tankönyvek kerülendők!

 A wikioldal elkészítésénél megköveteljük a forrásként használt irodalmak feldolgozását, saját stílusba öntését. Semmiképpen nem fogadunk el olyan munkákat, melyekben a forrásmunkák részleteinek, vagy egészének egy az egyben történő átvétele (plagizálás), vagy annak gyanúja felmerül. Az irodalmi forrásokra a szövegben hivatkozni kell, és a felhasznált irodalmat a wikioldal végén, az irodalomjegyzékben is fel kell sorolni.

A wikioldal szerkezete legyen világos és áttekinthető. A munka értékét nagymértékben növeli, ha ábrák és táblázatok is szerepelnek benne. Ugyanakkor a bonyolult szerzői jogi kérdések miatt ábrák és képek beillesztése esetén mindenképpen konzultáljanak a témavezetővel. A helyes magyar nyelvhasználat, a tárgyszerűen tömör stílus és a következetes írásmód is emeli a dolgozat színvonalát. A wikioldal optimális hossza 2500 szó (kb. 20 ezer leütés).

A hallgatói lecke elkészítésével kapcsolatos költségeket (pl.: fénymásolás, stb.) a Tanszéknek nem áll módjában finanszírozni.

Szerzői jogi megfontolások 

Csak olyan dolgozat fogadható el, ahol minden megjelenített kép szerzői jogi szempontból aggálytalan, azaz

 1. szabadon felhasználható képet használtak
 2. engedélyt kértek a kép felhasználására a szerzőtől, a szerzői jog tulajdonosától (az engedélyt a témavezetőnek át kell adni)
 3. a képet a diákok rajzolták (újra).

Formai követelmények: 

 • A Wiki oldalakat Címsorokkal tagolni kell.
 • A szöveg elejére tartalomjegyzéket kell beilleszteni (Tartalomjegyzék beillesztése: <> )
 • Az irodalmi hivatkozások a szövegben egy, két és több szerző estén, a mondat közben zárójelben: 
  • (Schiller, 1987)
  • (Schiller és Sandell, 1987)
  • (Schiller és mtsai, 1987)
  • Shiller és mtsai (1987) kimutatták, hogy ...
 • Az irodalomjegyzékben pedig a következő formátumúak:
  • Schiller, P. H.; Sandell, J. H.; Maunsell, J. H. R. (1987): The Effect of Frontal Eye Field and Superior Colliculus Lesions on Saccadic Latencies in the Rhesus Monkey. Journal of Neurophysiology 57: (4) 1033-1036
 • Kép beillesztése:
  1. Kép feltöltése: „attachement” a felső sávban

  2. Kép elnevezése a megfelelő kiterjesztéssel (pl: kep.png)

  3. Az alábbi kód beillesztése a kívánt helyre (a kiemelt szavakat értelem szerűen át kell írni, de a kód többi része ne változzon!!): 

  4. || {{attachment: kep.png||width="600"}} ||
   ||'''1. ábra:''' ''Kép címe'' ||

  • Az ábrákat sorszámozni kell, megfelelő ábraaláírással kell ellátni, és ezeken felül minden ábrára kell, hogy hivatkozás legyen a szövegből.

Értékelés

A kész leckékre a hallgatók érdemjegyet nem kapnak. A wikioldalt a formai követelmények ellenőrzését követően a témavezető oktató elsősorban a munka tudományos igényessége, a téma feltárásának mélysége, a szöveg koherenciája, a konklúzió eredetisége alapján minősíti.

 • Azok a munkák, amelyek nem felelnek meg a formai követelményeknek, nem kerülnek további (szakmai) értékelésre
 • megfelelt minősítést elért hallgatók mentesülnek a kollokviumi belépőteszt megírása alól
 • kitűnő minősítést elért hallgatóknak ezenfelül az ábrafeladatot 100%-osnak ismerjük el, ha a hallgató az ábrára adható maximális pontszám 25%-át elérte

Fontos határidők

Online jelentkezés 2020. február 26. 20:00-tól
Jelentkezési lap leadása a témavezetőnél 2020. március 6.
Könyvtárinformatikai előadás 2020. március 16. 13:15-14:00
Vázlat leadása a témavezetőnél 2020. március 26.
A HL feltöltése, véglegesítése 2020. április 26. 23:59
Eredményhirdetés 2020. május 13. 12:15

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.

A fenti hatásidők mellett rendszeres konzultációt várunk el. 

Letölthető anyagok

Témajavaslat: letöltés