Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Előadások
» Témakorök
Biokémia ZH
Letölthető anyagok
Gyakorlatok
Home » Oktatás » Biokémia – állatorvos » Előadások » Témakorök

Témakörök

Az Állatorvosi Biokémia I. előadásainak oktatási programja a 2017. tavaszi félévében a következő:

Dátum Téma Előadó
Febr. 6. Bevezetés. A belső környezet, a homeosztázis tényezői: izovolémia, izotónia, izoionia. Izohidria, pufferrendszerek. Dr. Mátis Gábor
Febr. 13. A biológiai membrán szerkezete. A biológiai membránon át zajló transzportfolyamatok. Dr. Mátis Gábor
Febr. 20. A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és csoportosítása. Kulcsár Anna
Febr. 27. A fehérjék szerkezeti szintjei. A fehérjék denaturációja és renaturációja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin). Kulcsár Anna
Márc. 6. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Dr. Neogrády Zsuzsanna
Márc. 13. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. Dr. Neogrády Zsuzsanna
Márc. 20. A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise és lebontása. Dr. Mátis Gábor
Márc. 27. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és lebontása. Nukleotidok szintézise a megmentési úton. Dezoxiribonukleotidok szintézise és bontása. Dr. Mátis Gábor
Ápr. 3 A DNS szerkezete és funkciója. A DNS replikációja prokariótákban és eukariótákban. Dr. Mátis Gábor
Ápr. 10. Rektori szünet  
Ápr. 17. Húsvéthétfő  
Ápr. 22.* Hibák a DNS-replikációban és azok javítása. A transzkripció és szabályozása prokariótákban. Dr. Mátis Gábor
Ápr. 24. A transzkripció és szabályozása eukariótákban. A génexpresszió befolyásolása. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok. Dr. Mátis Gábor
Máj. 1.** A transzláció fogalma. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció iniciációja. Dr. Mátis Gábor
Máj. 8. A transzláció elongációja és terminációja. A fehérjék poszttranszlációs módosítása. Dr. Mátis Gábor
Máj. 15. A rekombináns DNS-technika elméleti alapjai Dr. Mátis Gábor
 
 

*Április 22. (szombat) hétfői órarend szerinti oktatási nap (Húsvéthétfő, ápr. 17. helyett).

**Május 1. munkaszüneti nap, így az előadás más időpontban kerül megtartásra, amelyet a hallgatókkal egyeztetve később hirdetünk ki.

Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja: április 19., 7:15-8:00

A pótzárthelyi dolgozat időpontja: május 3., 7:15-8:00

A félévvégi pótbeszámoló dolgozat időpontja: május 19., 7:15-8:00

Konzultációs lehetőség előzetes bejelentkezés alapján: Dr. Mátis Gábor, kedd, 16-18 óra (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)