Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Biológus órarend
Előadás biológusoknak
Biológus indexaláírás
Biológus kollokvium
A vizsga felépítése
Értékelés
Vizsgaszabályok
» Esszékérdések
Vizsgabeosztás
Vizsgaeredmények
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – biológus » Biológus kollokvium » Esszékérdések

Biológus esszékérdések

Belső környezet, vér

1. Milleau Interieur, kompartmentek, vízterek, vízterek meghatározása
2. IC és EC tér egyensúlyát befolyásoló tényezők, vérplazma ionos és nem ionos összetevői, az intracelluláris folyadék
3. Az interstitialis folyadék kialakulása, mérése, összetétele és jelentősége
4. Plazmafehérjék, a vérplazma maradék-N tartalma (NPN)
5. A vér élettani szerepe, a vértérfogat meghatározása és változásai
6. A vörösvérsejtek és a haemoglobin
7. A granulocyták és a makrofágok szerepe
8. Emberi- és állati vércsoportok
9. Haemostasis; a véralvadás extrinsic, központi és intrinsic útja
10. Az immunrendszer elemei; a természetes immunitás és a komplementrendszer
11. Szerzett immunitás; az antigén és az ellenanyag szerkezete és funkcióik
12. A humorális immunitás; B-lymphocyták és az önkorlátozás
13. A celluláris immunitás; T-lymphocyták és az MHC-struktúra

Cardiovascularis rendszer

14. A szívizomzat mechanikai tulajdonságai és a Starling-féle szívtörvény
15. Ingerképzés és ingerületvezetés a szívben; elektromechanikai kapcsoltság
16. Az elektrokardiográfia
17. A vérnyomást fenntartó tényezők; a vérnyomás az egyes érszakaszokon; pulzus
18. A mikrocirkuláció, anyagáramlás a kicserélési szakaszon
19. A cardiovascularis szabályozás lokális és idegi tényezői
20. Speciális keringések: coronaria-, bőr-, agyi, splanchnikus és magzati keringés

Izomélettan

21. Az izomösszehúzódás mechanizmusa, az elektromechanikai kapcsoltság
22. Az izomműködés energia-forrásai, az izomműködés makroszkopikus jelenségei
23. A fuzimotor rendszer
24. A simaizomra jellemző sajátosságok

Légzés

25. A légutak szerepe a légzésben, légzőmozgások, lihegés
26. Térfogatváltozások a tüdőben, levegőfrakciók, ventilációs koefficiens
27. A légzési munka
28. Az oxigén és a szén-dioxid transzportja
29. A légzés idegi és kémiai szabályozása
30. A madarak légzése

Kiválasztás

31. A kiválasztás alapvető folyamatai (filtráció, reabszorpció, szekréció, exkréció)
32. Glomeruláris filtrációs ráta (GFR), renalis plazmaáramlás, extrakció, klírensz
33. Transzportfolyamatok a proximális tubulusban
34. Transzportfolyamatok a Henle kacsban és a distalis kanyarulatos csatornában
35. Transzportfolyamatok az összekötőcsőben és a gyűjtőcsatornában
36. A vizelet hígítása és koncentrálása a vesében; ellenáramlásos rendszerek
37. Az isosmosis szabályozása, ADH- mechanizmus
38. Az isovolaemia szabályozása; RAS, ANP és aldosteron
39. Az elvezető húgyutak és a vizeletürítés folyamata

Emésztés, felszívódás

40. Táplálékfelvétel, nyáltermelés, nyelés
41. A gastrointestinalis tractus motorikája és annak elektrofiziológiája
42. A gyomornedv-elválasztás fázisai
43. A gyomor sósavtermelése és annak szabályozása
44. A pancreasnedv termelése, funkciói és szabályozása
45. Az epe termelése, funkciói és szabályozása
46. Szénhidrátok emésztése és felszívódása
47. Zsírok emésztése és felszívódása és transzportja
48. Fehérjék emésztése és felszívódása
49. Az elektrolit és víz transzportja az emésztőtraktusban; vasfelszívódás
50. Vastagbélemésztés, bélsárképződés, defaecatio
51. Kérődzők és madarak emésztésének jellegzetességei

Anyag- és energiaforgalom, hőszabályozás

52. Kalorimetriás módszerek; a légzési hányados (RQ) fogalma és jelentősége
53. Alap- és nyugalmi anyagcsere, befolyásoló tényezők
54. A hőegyensúly tényezői és a környezeti hőmérséklet hatása
55. A testhőmérséklet szabályozása

Mineráliák, csont

56. A kalcium és a foszfor élettani szerepe; felszívódása, megoszlása és kiürülése a szervezetből
57. A csontszövet felépítése: osteoblastok, osteoclastok és osteocyták élettani szerepe
58. A parathormon, a calcitonin és a D-hormon szerepe a Ca- háztartás szabályozásában

Endokrinológia

59. Jelátadási formák, klasszikus visszacsatolás (feed-back), hormonok osztályozása, hormonhatás molekuláris alapjai
60. Hypothalamikus faktorok; a neurohypophysis
61. Adenohypophysis (növekedési hormon)
62. Adenohypophysis (ACTH, TSH, FSH, LH, PRL, MSH)
63. A tobozmirigy
64. A pajzsmirigyhormonok
65. Mineralokortikoidok
66. A glükokortokiodok és a stressz élettana
67. Katekolaminok
68. A hasnyálmirigy hormonjai
69. Autakoidok

A szaporodás élettana

70. A hím nemi szervek, a hím nemi működés hormonális szabályozása és a spermatogenesis
71. A járulékos nemi mirigyek szerepe hím állatokban, hím nemi reflexek
72. Az ösztrusz ciklus fázisai
73. A petefészek ciklusa
74. A ciklus hormonális változásai
75. A megtermékenyítés
76. A vemhesség
77. Az ellés fázisai és endokrinológiája

Idegtan

78. Nyugalmi membránpotenciál; helyi válasz; akciós potenciál és terjedése
79. Axonális transzport és a szinaptikus ingerületátvitel
80. Receptorok, sensorok; az ioncsatornák típusai
81. Proprioceptív reflexek
82. Exteroceptív reflexek
83. Érző rendszerek: recepció, gerincvelő szerepe, antianalgetikus pályák
84. Érző rendszerek: thalamus és agykéreg érző működése
85. Mozgásszabályozás: testtartás és testhelyzet
86. Mozgásszabályozás: az akaratlagos mozgás tényezői
87. Mozgásszabályozás: a törzsdúci rendszer és a kisagy
88. Az autonóm idegrendszer
89. Reticularis aktivitás; alvás, ébrenlét
90. A magatartás szabályozása, a limbikus rendszer; viselkedés és ösztön
91. Emlékezés és tanulás; feltételes- és feltétlen reflexek

Receptorok, érzékszervek

92. Fénylátás, színlátás; sejtszintű mechanizmusok
93. Tárgylátás, látásélesség, látótér, szemmozgások, látópályák
94. A belső fül működése és a hallás sejtszintű folyamatai
95. Ízérzékelés és szaglás
 
 
Random választott kérdések:
  • Emésztés, felszívódás
    • 47. Zsírok emésztése és felszívódása és transzportja
  • Endokrinológia
    • 62. Adenohypophysis (ACTH, TSH, FSH, LH, PRL, MSH)